IBM TYPEMACHINE

Een iconisch apparaat uit het verleden. De eerste versie heeft rondere vormen, zoals deze. Een later e versie is meer hoekig