proef10

Boek: Rombouts, S. (1929). Leerboek der historiese pedagogiek. Amsterdam, De R.K. Boekcentrale.

 

 

Info:

Zusters van de Choorstraat

 

De orde Omnibus Charitas, populair genaamd “de Zusters aan de Choorstraat” met de officiële naam “Dochters van Maria en Joseph” vestigde zich rond 1840 in ‘s-Hertogenbosch. Uit die tijd, respectievelijk 1842-1843 en 1855, dateert een deel van het pand Choorstraat 7.

Het is in een sobere neo-classicistische stijl gebouwd. Het klooster, de kapel en de schoolgebouwen (op de hoek met de Papenhulst) zijn van recenter datum. De in 1910-1911 gebouwde kweekschool Concordia en de Mulo-school H. Hart zijn ontworpen door architect W. Th. van Aalst.

 

Bron: ‘s-Hertogenbosch binnen de Veste

Links:http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/rombouts